https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fb1036a398&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1611220453590653037&th=165c3477471d586d&view=att&disp=safe https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=28152

Comentários do leitor

เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันกล่าวว่า sbothai ที่เขาว่ามีพนันกีฬาทุกประเทและเป็นเบอร์หนึ่งของประเท

por Kathi Summerlin (2019-07-21)


จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่ นายอดิศร เพียงเกษ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้เข้ามาใช้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารออมสิน สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว โดยพนักงานฯ
ไม่ยินยอมเปิดบัญชีเงินฝาก นั้น นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวชี้แจงว่า พนักงานที่สาขาปฏิเสธการรับฝากจริง
แต่เกิดจากความเข้าใจผิดของพนักงานในการรับลูกค้า เป็นผลให้พนักงานปฏิเสธการเปิดบัญชีให้กับ นายอดิศร เพียงเกษ โดยขอยืนยันว่า ธนาคารออมสินยังคงเปิดรับฝากเงินจากลูกค้าตามปกติ
เว้นแต่ธนาคารฯ ตรวจพบว่า ลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย sbothai กรณีนี้ธนาคารฯ
จำเป็นต้องปฏิเสธการเปิดบัญชีหรือรับทำธุรกรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ทุกสถาบันการเงินปฏิบัติอยู่แล้ว และขอย้ำว่า
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือการเลือกปฏิบัติกับนักการเมืองแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายเจนจัด พลไพรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกำกับและควบคุม เดินทางเข้าพบและขอโทษ นายอดิศร เพียงเกษ ในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ทันทีแล้ว โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมกับเรียนเชิญ นายอดิศร เพียงเกษ
มาใช้บริการของธนาคารออมสินต่อไป โดยในส่วนของธนาคารฯ นั้น ได้ดำเนินการตักเตือนพนักงานรายดังกล่าว พร้อมทั้งได้ซักซ้อมให้พนักงานปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
และวิธีปฏิบัติงานในเรื่องนี้ อีกทั้งยังได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้มีความพร้อมในด้านการให้บริการทำธุรกรรมทางการเงิน
โดยต้องระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นในการรับหรือปฏิเสธลูกค้า

sbothai sbo\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e41\u0e17\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01 - YouTubeWhen you loved this information and sbothai you wish to receive details relating to sbothai please visit the internet site.