https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fb1036a398&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1611220453590653037&th=165c3477471d586d&view=att&disp=safe https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=28152

Comentários do leitor

พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดฉบับเชิงจิตวิทยาอธิบายคำว่า pornography ว่า "การบรรยายด้วยภาพ, การเขียน หรือด้

por Ali Rays (2019-10-02)


พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดฉบับเชิงจิตวิทยาชี้แจงคำว่า pornography ว่า "การบรรยายด้วยภาพ, การเขียน หรือด้วยวัตถุอื่นๆซึ่งบอกถึงสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศหรือกิจกรรมที่มีลัษณะทิศทางส่อไปในเชิงกระตุ้นกามารมณ์อย่างชัดเจน"

youtube \u0e14\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c\u0e1f\u0e23\u0e35จะมองเห็นได้ว่าการนิยามความหมายที่เข้าเกณฑ์ของสิ่งที่ถูกจัดเป็น "pornography" นั้นไม่เหมือนกันออกไป การจะระบุว่าวัตถุชิ้นไหนเป็นสิ่งกระตุ้นกามารมณ์ หรืองานจัญไรย่อมขึ้นกับการกำหนดความหมายในแต่ละบริบททางด้านสังคม ในยุคกรีก-โรมันโบราณ รูปปั้นหรืองานศิลปะที่แสดงทรงอวัยวะสืบพันธุ์ชายเป็นสิ่งแพร่หลาย แต่ว่าข้าวของในบริบทนั้นบางทีอาจมิได้มีหน้าที่หน้าที่ในด้านการกระตุ้นกามารมณ์ในทางสังคมรวมทั้งจิตวิทยาราวกับนิยามของ "สิ่งกระตุ้นกามารมณ์" ในยุคสมัยใหม่

แต่ ถ้าจะรายงานในภาพกว้างในด้านวัตถุสมัยโบราณที่แสดง "กิริยาอาการ ‘เซ็กซ์’ ซึ่ง ‘กระตุ้นกามารมณ์’ ด้วย" ตามนิยามยุคใหม่ วัตถุรูปแบบนี้ที่บางทีอาจพูดได้ว่าเป็น "สิ่งกระตุ้นกามารมณ์" ในสมัยโบราณจะถูกทำออกมาผ่านงานศิลปะอย่างรูปปั้น, รูปภาพ, คลิปโป๊ไทย ภาพวาดในฝาผนังถ้ำต่างๆซึ่งเป็นลักษณะของศิลป์ที่มีจุดแข็งก็คือสามารถถ่ายทอดจินตนาการเข้าไปด้วยได้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของของลับ หรืออาการต่างๆ