Perfil do usuário

Deno Mcnicholas

Resumo da Biografia

Safira Khang Điền là công trình chuân bị được tung thành sàn vào quý 3/2018. dự án này thành cuộc dưới sự thắng lợi của người đàn anh Jamila bởi đấy được thừa hưởng rất các thu hút từ dự án bất động sản này. Nhất là dự án Safira Khang Điền

Dự án Safira