Perfil do usuário

Vance Cooley

Resumo da Biografia

căn hộ One Verandah quận 2 lấy cảm hứng kết cấu Tụ hội Các tinh hoa sáng trúc từ Singapore hiện đại, kết phù hợp hài hòa Đối với sự hiện diện của thiên thế trong số mỗi khoảng môi trường, đem đến cho dự án 1 nét khá đặc sắc tại One Verandah quận 2.

chung cu quan 2