Perfil do usuário

Gigi Esperanza

Resumo da Biografia

Tuy quy mô dự án bất động sản là cực kỳ lớn, nhưng nhà đầu tư chỉ trang bị Đối với mật độ 35%, phần diện tích còn tới quan tâm đến vấn đề phát triển cho Các cơ sở vật chất, do đó, mặt bằng căn hộ One Verandah luôn thông thoáng.

Can ho MapleTree One Verandah