Perfil do usuário

Aichele Dolores

Resumo da Biografia

ד”ר אלכס לבנברג, מומחה לכירורגיה אסתטית ופלסטית, מדבר בכתבה שהתפרסמה באתר דה-מרקר על פתרון אפשרי לטיפול בצלקות מוגבהות ומגרדות. אותה צלקת מוגבהת ומגרדת, או בשמה הרפואי המלא “צלקת קלואידית”, היא תופעה שמפריעה בחיי היומיום של בעליה. ד”ר אלכס לבנברג אומר כי אמנם אין כיצד לדעת מראש מי עשוי לפתח צלקת תקינה ומי עלול לפתח צלקת קלואידית, אך כן יש דרך להתמודד עם התסמינים הבלתי נעימים של האחרונה. לתחום הרפואה הפלסטית יש פתרון להציע.

דה-מרקר: ד”ר אלכס לבנברג על פיתרון לצלקות מגרדות