Perfil do usuário

Stlouis Dolores

Resumo da Biografia

Từ công trình One Verandah Mapletree Quận 2, có thể đến khu trung tâm Thủ Thiêm, trung tâm Quận 1 một phong cách thuận tiện qua đường Mai Chí Thọ (Đại lộ Đông Tây)khiến cho việc lưu thông đến khu vực quận trung tâm từ One Verandah là chuyện dễ dàng.

chung cu MapleTree