Perfil do usuário

Edington Cassi

Resumo da Biografia

Được khởi công từ quý 1 5 2016, cho đến này công trình Gem Riverside đã đi được nửa chặng đường. nhà đầu tư công trình là tập đoàn Đất non đang nỗ năng hết mình nhằm đẩy mau tiến độ, kịp bàn giao cho quý khách theo dự sáng. có quan nói, dự án nhà phố Gem Riverside

Can ho Dat Xanh Gem Riverside