Perfil do usuário

Terresa Deno

Resumo da Biografia

Ngoài thành, khi ninh Quận 2 phát triển đồng bộ như quy hoạch của UBND TP.HCM, trở thành trung tâm tài chánh - tài chánh - vui chơi giải trí và thể dục thể thao mới của ra phố, tiềm lực về giá của căn hộ chung cư cũng như thụ tiện lợi trong số cuộc an cư của gia chủ cũng sẽ gia tăng tại One Verandah.

Chung cu MapleTree Quan 2