Perfil do usuário

Esterly Schechter

Resumo da Biografia

Theo góc nhìn của các chuyên gia BDS thì ở thời kỳ bàn giao dự án nhà phố căn hộ Sapphira cũng là lúc khu vực Quận 9 trở thành đông đúc và nhộn nhip cùng thụ xây dựng lớn của Hạ tầng giao thông tại dự án Sapphira.

Khang Dien Sapphira