Perfil do usuário

Lando Kierstead

Resumo da Biografia

nhà đầu tư Khang Điền – đơn vị đầu tư Đối với tiềm lực tài chính vững lớn. danh tiếng danh tiếng ngày càng được xác định dựa vào đáng tin cậy và chất .Số trong số từng dự án bất động sản mà chủ đầu tư này triển khai ở quận 9 là dự án Safira.

Chung cu Khang Dien Quan 9