Perfil do usuário

Daphne Kathy

Resumo da Biografia

Đầu tiên, nhà đầu tư Khang Điền đã có mục tiêu trang bị dự án Safira Khang Điền mang lối tiên tiến và luôn hướng tới cho dân cư tạo 1 cuộc an cư xanh, sạch, hảo vì thế, Khang Điền đã đề thành kế hoạch trong việc trang bị và thi công dự án bất động sản căn hộ Safira

chung cu khang dien