Perfil do usuário

Maribeth Cuomo

Resumo da Biografia

vô Quý II/2018, nhà đầu tư sẽ cho ra mắt công trình căn hộ chung cư Safira. Đây là thụ nối tiếp thắng lợi của dự án bất động sản căn hộ chung cư Jamila. nguyên do gì để những chủ đầu tư BDS tạo ra đầu tư căn hộ chung cư Safira Khang Điền.

Khang Dien Safira