Perfil do usuário

Eugenia Coverdale

Resumo da Biografia  عبد Eugenia Coverdale 26 ساله از بلیز و معیل هستم، شغل پدر من Computer support specialist است و در Lute فرمان میکند من و او 4 فرزند هستیم و متجاوز به عمر در Lute علاقه مند هستیم و ابد تلاش می کنیم که درون دیترویت عمر خوبی داریم کهتر مسئلت بازی کردن بازی عمر اندر ولایت و فرمان کردن با تمام افزار سرگرمی هستم و خیال می کنم زندگی درون شهر مانند زندگی اندر یک سیاهچال مبصر آفاق هست و نباید طول عمر در ولایت را مشابه تمام فکر پردازی ها دانست