Vol 5, No 1 (2014)

MAR/2014

Table of Contents

Editorial

Editorial
Arnoldo de Hoyos
PDF
2

Papers

Arnaldo Mazzei Nogueira, Rosania Nascimento Pereira, Luiz Sebastião da Silva Filho
PDF
3-18
Hind Louiza Chitour
PDF
19-38
Ahmad Rahman Songip, Zaini Ujang
PDF
39-48
Elza Fátima Rosa Veloso, Rodrigo Cunha da Silva, Joel Souza Dutra, André Luiz Fischer, Leonardo Nelmi Trevisan
PDF
49-61
Rozhan Othman, Khor Minee
PDF
62-70
Jaakko Iivonen, Yang Liu
PDF
71-79
Tiina Liimatainen, Yang Liu
PDF
80-87
Toshiki Fujino, Masaki Kitazawa, Takashi Yamada, Masakazu Takahashi, Gaku Yamamoto, Atsushi Yoshikawa, Takao Terano
PDF
88-96
Mozart Nino
PDF
97-116