Comentários do leitor

Charlie Sheen's Guide To Sboไทย

"Dixie Awad" (2019-06-27)


หัวหน้าข่าวบาซ่ารายงานว่า sboไทย บริการดีเยี่ยมและโปรโมชั่นดีที่thsbo333.comและข่าวที่ว่า
ผบ.ทบ.แจง "ทหารบริการ" จำเป็นต้องมีเพื่อดูแลผู้บังคับบัญชา ย้ำทุกคนสมัครใจ และแย่งกันไป ยืนยันเป็นแค่ส่วนน้อย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และ ผู้บัญชาการทหารบก ชึ้แจงกรณี
ที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ การนำพลทหารไปบริการที่บ้านพักนายทหารชั้นผู้ใหญ่ว่า กรณีดังกล่าวอย่าเรียกว่า พลทหารรับใช้ แต่เป็น "ทหารบริการ ซึ่งต้องดูแลผู้บังคับบัญชา
"เป็นความจำเป็น ที่ sboไทย sboไทย ผู้บังคับบัญชา ต้องมีอะไรต่างๆ มาดูแลบ้าง เราก็ดูแล ทหารบริการเหล่านี้ พวกเขาสมัครใจมา แต่ความเป็นอยู่จะแตกต่างไป ไม่ได้อยู่กองร้อยแบบเพื่อน
แต่จะได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่บางครั้ง ก็แย่งกัน เพราะอยากจะไปอยู่กับผู้ใหญ่ เพื่อที่ผู้ใหญ่จะได้ดูแลเรื่องสวัสดิการ"พล.อ.อุดมเดชกล่าว ผบ.ทบ.กล่าวอีกว่า
พลทหารส่วนใหญ่ยังคงทำหน้าที่ของทหารตามกรมกองตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วนทหารบริการนั้นถือว่าเป็นส่วนน้อย ซึ่งการอยู่กับผู้ใหญ่ ก็ได้รับประโยชน์ ได้ความรู้มุมมอง
นำไปใช้ประโยขน์เมื่อปลดประจำการ