Comentários do leitor

 

"Meri Bidwell" (2019-09-23)


overlay?src0\u003dhttps%3A%2F%2Fi.vimeocสถาบันวิจัยวิชาดาราศาสตร์แห่งชาติ (หน่วยงานกลุ่มคน) หรือ เป็นร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า วันที่ 23 กันยายน car 2562 เป็นวัน "ศารทวิษุวัต" ทิวาขึ้นทางทิศบูรพา พร้อมทั้งพลัดทางตะวันตกพอประมาณ ทำให้ช่วงเวลากลางวันพร้อมด้วยยามค่ำคืนยาวเท่ากัน
นายศุภกาล คฤหาความยินดี นายงานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ ยังมีชีวิตอยู่ร. พูดว่า วันที่ 23 เดือนกันยายน นี้ เป็นวัน "ศารทวิษุวัต" (ซัด-ทะ-วิ-สุ-วัด) (Autumnal Equinox) เวลาตอนกลางวันพร้อมกับยามค่ำคืนยาวเหยียดเท่ากัน คำว่า "Equinox" มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน 2 วาจา คือ Aequus ถอดความว่า เท่ากัน พร้อมกับ Nox ถ่ายความหมายว่า ค่ำคืน ด้วยเหตุนั้น Equinox หมายถึง วันที่เวลากลางวันกับค่ำคืนยาวเหยียดเท่ากัน ซึ่งตรงกับเสียงพูดว่า "วิษุวัต" ถอดความหมายว่า "จุดรัชนีเท่ากัน"