Comentários do leitor

 

"Selma Edwin" (2020-05-24)


\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e : \u0e04\u0e32\u0e40\u0e1f\u0e48, \u0e01\u0e25\u0e34\u0e48\u0e19\u0e2b\u0e2d\u0e21, \u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23, \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15, \u0e2a\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33\u0e15\u0e32\u0e25, \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e2a\u0e42\u0e0b, \u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f, \u0e04\u0e32\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e35\u0e19, t, \u0e16\u0e31\u0e48\u0e27 ...น้ำมัน, อาหาร, สุขภาพ, ออร์แกนิค, น้ำมันประกอบอาหาร, มะพร้าว, น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น, น้ำมันมะพร้าว, สกัดเย็น, วิธีใช้, ประกอบอาหาร, น้ำมันปรุงอาหาร, ประโยชน์, Mannature, บำรุง, coconut, cooking oil, ปรุงอาหาร, coconut oil, แมนเนเจอร์