Comentários do leitor

keep me your love

por ngat nguyen644 (2020-05-08)


Nhà tâm lý học nghề nghiệp: các ích lợi cho một hạ tầng chăm nom sức khỏe

giải đáp tâm lý, mang tầm quan yếu sống còn và đặc trưng có ích cho các người sống sót, trong ấy mang hoạt động thể chất thấp hơn và giảm chừng độ trầm cảm (Tiwari, 2005 được trích dẫn trong Ellsberg, 2006), lòng tự trọng cao hơn, phổ thông hơn năng lực xuất sắc cho sự cả quyết và thậm chí giảm tiếp xúc với bạc đãi (Laverde, 1987, được trích dẫn trong Ramsey, 2005). Điều trị chấn thương dựa trên hành vi nhận thức với thể được tiêu dùng đặc trưng trong việc giảm những vấn đề sức khỏe tâm thần can dự tới bạo lực (WHO, 2009c). ngoài ra, điều cần yếu là các nhà sản xuất dịch vụ trông nom và hỗ trợ tâm lý đã được huấn luyện giải đáp. khắc phục một phương pháp thích hợp những vấn đề can hệ tới ảnh hưởng tâm lý của những chiếc bạo lực đối sở hữu phụ nữ và trẻ thơ gái (Bott et al., 2004).

Xem thêm: https://account.ankama.com/en/ankama-profile/tuvantamly

những nhà cung cấp phải mang đủ điều kiện để trực tiếp khắc phục vấn đề bạo lực có đàn bà, đặc trưng là đàn bà chăm sóc tiền sản và nữ giới mang trạng thái sức khỏe nhất quyết, chẳng hạn như chấn thương, triệu chứng lo lắng, nghiện ngập , trầm cảm, nhiễm trùng lây truyền qua con đường tình dục và các triệu chứng phụ khoa.

Liệu pháp hành vi và nhận thức với thể đặc trưng có ích trong việc giảm số lượng các rối loạn thần kinh liên quan tới bạo lực bạn tình và bạo lực dục tình (WHO, 2010a). ngoài ra, điều đề nghị là các người cung ứng nhà cung cấp săn sóc và tương trợ tâm lý phải được đào tạo nhiều năm kinh nghiệm cần phải có để phân phối lời khuyên về những vấn đề can dự tới tác động tâm lý của những dòng bạo lực khác nhau đối có nữ giới (Bott et al., 2004 ). một số hồ sơ, đặc trưng là những thủ thuật cho rối loạn bao tay sau chấn thương đòi hỏi phải có sự hiện diện của 1 nhà tâm lý học hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần với trình độ cao. các người khác, chả hạn như can thiệp khủng hoảng, đã được chứng minh là ko hiệu quả.

Xem thêm: https://www.windsurf.co.uk/forums/users/tuvantamly147/

 • kiến thức chuyên ngành nghề về bạo lực đối sở hữu đàn bà nên bao gồm ít ra các điểm sau (xem thêm những tài nguyên về kỹ năng trả lời tâm lý trong phần đào tạo nhân viên ):

 • phân tích về bạo lực giới đối có phụ nữ

 • công nghệ can thiệp trong trường hợp khủng hoảng

 • Chấn thương, thích nghi và sống sót

 • các định nghĩa ngày nay về hạnh phúc và hòa nhập xã hội

 • Bảo mật

 • Kỹ năng giao tiếp và kỹ thuật can thiệp

 • Tổng quan về hệ thống tư pháp hình sự và dân sự

 • Tổng quan về luật ứng dụng

 • Nguồn lực sẵn có ở cấp tiểu bang và cùng đồng

 • không phân biệt đối xử và đa dạng

 • Trao quyền (Hội đồng Châu Âu, 2008a)

Xem thêm: https://tuvantamly.peatix.com/

 • Hội đồng Châu Âu khuyến nghị rằng chí ít 1 nhà sản xuất trả lời chuyên ngành nghề dành cho 50.000 phụ nữ (hoặc chí ít một dịch vụ ở mỗi đô thị lớn trong khu vực) sở hữu sự giới thiệu đến những chuyên gia chuyên về những nhà cung cấp điều trị khác (Hội đồng của 'Châu Âu, 2008a). Thiết lập những nhà cung cấp giải đáp tâm lý tại những cơ sở vật chất y tế ko chỉ giúp cải thiện khả năng tiếp cận điều trị của các người sống sót mà còn sở hữu thể có những lợi ích thứ yếu, như tăng khả năng nhận ra vấn đề của nhân viên y tế.