Comentários do leitor

em không sai chúng ta sai

por ngat nguyen644 (2020-05-08)


Nhà tâm lý học nghề nghiệp: các lợi ích cho một hạ tầng trông nom sức khỏe

tư vấn tâm lý, mang tầm quan trọng sống còn và đặc trưng hữu dụng cho các người sống sót, trong đấy mang hoạt động thể chất thấp hơn và giảm chừng độ trầm cảm (Tiwari, 2005 được trích dẫn trong Ellsberg, 2006), lòng tự trọng cao hơn, đa dạng hơn năng lực lý tưởng cho sự quả quyết và thậm chí giảm tiếp xúc sở hữu bạc đãi (Laverde, 1987, được trích dẫn trong Ramsey, 2005). Điều trị chấn thương dựa trên hành vi nhận thức sở hữu thể được sử dụng đặc thù trong việc giảm các vấn đề sức khỏe thần kinh liên quan tới bạo lực (WHO, 2009c). tuy nhiên, điều cần thiết là các nhà cung cấp nhà cung cấp chăm sóc và hỗ trợ tâm lý đã được đào tạo giải đáp. giải quyết 1 cách thức thích hợp những vấn đề can dự tới tác động tâm lý của những mẫu bạo lực đối có đàn bà và con nít gái (Bott et al., 2004).

Xem thêm: https://account.ankama.com/en/ankama-profile/tuvantamly

những dịch vụ phải mang đủ điều kiện để trực tiếp khắc phục vấn đề bạo lực sở hữu nữ giới, đặc biệt là phụ nữ chăm sóc tiền sản và đàn bà sở hữu hiện trạng sức khỏe một mực, chẳng hạn như chấn thương, triệu chứng lo lắng, nghiện ngập , trầm cảm, nhiễm trùng truyền nhiễm qua các con phố tình dục và những triệu chứng phụ khoa.

Liệu pháp hành vi và nhận thức mang thể đặc biệt bổ ích trong việc giảm số lượng các rối loạn tâm thần liên quan tới bạo lực bạn tình và bạo lực tình dục (WHO, 2010a). không những thế, điều bắt buộc là những người cung ứng nhà sản xuất chăm sóc và hỗ trợ tâm lý phải được tập huấn chuyên nghiệp cần thiết để cung cấp lời khuyên về các vấn đề can dự tới ảnh hưởng tâm lý của những mẫu bạo lực khác nhau đối với đàn bà (Bott et al., 2004 ). một số giấy tờ, đặc thù là các thủ thuật cho rối loàn găng tay sau chấn thương đòi hỏi phải có sự hiện diện của 1 nhà tâm lý học hoặc chuyên gia sức khỏe thần kinh sở hữu trình độ cao. những người khác, chả hạn như can thiệp khủng hoảng, đã được chứng minh là ko hiệu quả.

Xem thêm: https://www.windsurf.co.uk/forums/users/tuvantamly147/

 • kiến thức chuyên ngành về bạo lực đối với phụ nữ nên bao gồm chí ít những điểm sau (xem thêm các tài nguyên về kỹ năng giải đáp tâm lý trong phần tập huấn nhân viên ):

 • phân tích về bạo lực giới đối sở hữu đàn bà

 • công nghệ can thiệp trong trường hợp khủng hoảng

 • Chấn thương, thích ứng và sống sót

 • những khái niệm bây giờ về hạnh phúc và hòa nhập xã hội

 • Bảo mật

 • Kỹ năng giao thiệp và công nghệ can thiệp

 • Tổng quan về hệ thống tư pháp hình sự và dân sự

 • Tổng quan về luật áp dụng

 • Nguồn lực sẵn sở hữu ở cấp tiểu bang và cộng đồng

 • ko phân biệt đối xử và rộng rãi

 • Trao quyền (Hội đồng Châu Âu, 2008a)

Xem thêm: https://tuvantamly.peatix.com/

 • Hội đồng Châu Âu khuyến nghị rằng ít ra một nhà cung cấp trả lời chuyên ngành dành cho 50.000 nữ giới (hoặc ít nhất 1 nhà sản xuất ở mỗi thành thị lớn trong khu vực) có sự giới thiệu đến các chuyên gia chuyên về những dịch vụ điều trị khác (Hội đồng của 'Châu Âu, 2008a). Thiết lập các nhà sản xuất trả lời tâm lý tại những cơ sở vật chất y tế không chỉ giúp cải thiện khả năng tiếp cận điều trị của các người sống sót mà còn với thể có các lợi ích thứ yếu, như tăng khả năng nhận ra vấn đề của nhân viên y tế.