Comentários do leitor

Nhà tâm lý học nghề nghiệp: những ích lợi cho một cơ sở chăm sóc sức khỏe

por ngat nguyen644 (2020-05-08)


Nhà tâm lý học nghề nghiệp: những ích lợi cho một cơ sở chăm sóc sức khỏe

trả lời tâm lý, với tầm quan trọng sống còn và đặc thù bổ ích cho các người sống sót, trong đó có hoạt động thể chất rẻ hơn và giảm mức độ trầm cảm (Tiwari, 2005 được trích dẫn trong Ellsberg, 2006), lòng tự trọng cao hơn, phổ quát hơn năng lực xuất sắc cho sự cả quyết và thậm chí giảm xúc tiếp với ngược đãi (Laverde, 1987, được trích dẫn trong Ramsey, 2005). Điều trị chấn thương dựa trên hành vi nhận thức mang thể được dùng đặc biệt trong việc giảm những vấn đề sức khỏe tâm thần can dự đến bạo lực (WHO, 2009c). ngoài ra, điều cần yếu là các nhà sản xuất nhà cung cấp coi ngó và tương trợ tâm lý đã được đào tạo tư vấn. khắc phục một cách phù hợp những vấn đề can hệ đến tác động tâm lý của các loại bạo lực đối sở hữu phụ nữ và trẻ em gái (Bott et al., 2004).

Xem thêm: https://sharecg.com/tuvantamly147

các nhà sản xuất phải sở hữu đủ điều kiện để trực tiếp giải quyết vấn đề bạo lực sở hữu nữ giới, đặc thù là phụ nữ trông nom tiền sản và nữ giới có hiện trạng sức khỏe khăng khăng, chả hạn như chấn thương, triệu chứng lo âu, nghiện ngập , trầm cảm, nhiễm trùng truyền nhiễm qua trục đường tình dục và những triệu chứng phụ khoa.

Liệu pháp hành vi và nhận thức có thể đặc thù bổ ích trong việc giảm số lượng các rối loàn tâm thần can dự đến bạo lực bạn tình và bạo lực tình dục (WHO, 2010a). không những thế, điều đề xuất là những người cung ứng nhà cung cấp coi ngó và tương trợ tâm lý phải được huấn luyện giỏi cần thiết để cung cấp lời khuyên về các vấn đề liên quan đến ảnh hưởng tâm lý của các loại bạo lực khác nhau đối mang đàn bà (Bott et al., 2004 ). 1 số giấy tờ, đặc biệt là những thủ thuật cho rối loạn bao tay sau chấn thương đòi hỏi phải với sự hiện diện của một nhà tâm lý học hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần mang trình độ cao. những người khác, chả hạn như can thiệp khủng hoảng, đã được chứng minh là không hiệu quả.

Xem thêm: https://euro-math-soc.eu/users/tuvantamly147

 • tri thức chuyên ngành về bạo lực đối có phụ nữ nên bao gồm ít nhất các điểm sau (xem thêm những tài nguyên về kỹ năng trả lời tâm lý trong phần huấn luyện nhân viên ):

 • phân tích về bạo lực giới đối với phụ nữ

 • khoa học can thiệp trong trường hợp khủng hoảng

 • Chấn thương, thích nghi và sống sót

 • các khái niệm ngày nay về hạnh phúc và hòa nhập phố hội

 • Bảo mật

 • Kỹ năng giao tiếp và kỹ thuật can thiệp

 • Tổng quan về hệ thống tư pháp hình sự và dân sự

 • Tổng quan về luật áp dụng

 • Nguồn lực sẵn với ở cấp tiểu bang và cộng đồng

 • ko phân biệt đối xử và phổ thông

 • Trao quyền (Hội đồng Châu Âu, 2008a)

Xem thêm: https://mythem.es/forums/users/tuvantamly147/

 • Hội đồng Châu Âu khuyến nghị rằng chí ít một nhà sản xuất giải đáp chuyên ngành dành cho 50.000 phụ nữ (hoặc ít ra 1 nhà cung cấp ở mỗi thị thành to trong khu vực) có sự giới thiệu tới các chuyên gia chuyên về các nhà sản xuất điều trị khác (Hội đồng của 'Châu Âu, 2008a). Thiết lập các nhà sản xuất trả lời tâm lý tại những hạ tầng y tế ko chỉ giúp cải thiện khả năng tiếp cận điều trị của những người sống sót mà còn sở hữu thể với các ích lợi thứ yếu, như tăng khả năng trông thấy vấn đề của nhân viên y tế.