Comentários do leitor

درمان بیماری های نشیمنگاهی

por clinic noor (2020-08-15)


کلینیک فوق تخصصی نور فعالیت خود را ازسال 1392 با تیم جوان و کارآزموده در زمینه درمان بیماریهای نشیمنگاهی آغاز نمود. فعالیت این مجموعه در این 5 سال رضایتمندی بیماران عزیز را به همراه داشته

درمان بواسیر به روش لیزر و به وسیله فیبر نوری و تاباندن اشعه لیزر انجام می شود.

درمان شقاق به روش لیزر و با روش نوین به وسیله فیبر نوری و تاباندن اشعه لیزر انجام می شود.

درمان آبسه مقعدی به روش لیزر و با روش نوین به وسیله فیبر نوری و تاباندن اشعه لیزر انجام می شود.