Comentários do leitor

GLOBAL ETİKET

por Can FIRTINA (2020-04-04)


Ürettiğiniz ya da sipariş ettiğiniz ürünleriniz için hangi etiket türünü kullanabileceğinize karar verebilmek için  https://globaletiket.com/ adresini incelemeniz yeterli olacaktır. Etiketin cinsi yanın da ebat ve yüzey konusu da atlanılmaması gereken hususlar içerisinde yer almaktadır.  

Son yıllarda termal barkod etiket kullanımı daha da yaygınlaşmıştır. Belli bir gram kağıt üzerine termal lamine edilerek üretilen termal etiketler mat ve pürüzsüz kağıt üzerinde yapılmaktadır. Bu tür bir etiket her sektörde kullanılmaktadır. Önemli olan bu malzemenin kullanılacağı yüzey ve ortamdır. Genellikle termal etiket türlerinin ticarette nakliye sektöründe kullanıldığına rastlamak mümkündür. Bunun içinde kolilerin üzerine yapıştırılır ürünün ayırt edilmesine katkı sağlanır. Nakliye sektörü haricinde sağlık sektöründe ilaç firmalarının tercihleri bu yönde olmaktadır. Ayrıca üretim sektöründe üretilen mal ya hammaddenin barkodlanmasında tercih edildiğini görmek mümkündür.  

Etiketleme ya da barkodlama sistemi en etkin veri-basım ve bilgilendirme teknikleri içerisinde yer almaktadır. Bir anlamda verinin tanımlama teknolojisidir demek yanlış olmaz. Etiketleme konusunda barkod sembolleri kullanılagelmektedir. Etiket üzerindeki simge ve semboller otomatik tanımlamanın yaşamsal elemanıdır.

Özellikle son 20 yıldır her alanda büyük teknolojik gelişmelerin olması etiketleme ve barkod teknolojisine de yansımıştır. Bu kapsamda üretim ve stok sahaları yarı otomatik veya tam otomatik bilgisayar destekli sistemler etiketleme yöntemlerini etkilemiştir.

Ticaret ve imalat faaliyetinin arkasında bir bilgi akışı ve planlama fonksiyonu bulunmaktadır. Bilgi akışının daha derli toplu bir şekilde aktarılması için etiketleme ve barkodlama sistemi kullanılmaktadır. Üretimin ve ticaretin yürütülmesinde  ihtiyaç olan enformasyon ağı bazı uygulamalarda sözlü, bazılarında dökümanlı, bazı uygulamalarda da bilgisayarlı ve dökümanlı olarak sağlanabildiği görülmektedir.  Büyük çaplı şirketlerde özellikle etiketleme sisteminin daha yaygın kullanıldığı görülmektedir. Bu tür yan faktörler ve destekler sonuncu uygulama için gereklidir. Son yıllarda depolarda yaşanan stok takibinden kaynaklanan problemler etiketleme ve barkodlama sistemi sayesinde çözülmüştür. Böylece hatalı ve yanlış bilgilerin açtığı tüm sorunlar etiket sistemiyle ortadan kalkmıştır. Barkodlama ve etiketleme sistemiyle depoya girişler hatasız tanımlanabilir ve anında sayım yapılabilir duruma ulaştırılmıştır. İşin sürecinde barkodlama ile ilgili işlemler sayesinde daha sağlıklı ve hızlı yapabilir duruma gelmiş ve iş verimliliğinde artışlar olmuştur.