Comentários do leitor

Dịch vụ IT Outsourcing

por IT Systems (2020-08-27)


Cung cấp dịch vụ IT chuyên nghiệp tại Việt Nam

IT Systems cung cấp Dịch vụ IT helpdesk, sẵn sàng  hỗ trợ kỹ thuật, support cho khách hàng khi có sự cố xảy ra trong quá trình sử dụng.

Dịch vụ IT Helpdesk sẽ hỗ trợ từ xa và hỗ trợ tại chỗ nếu không giải quyết được sự cố từ xa. Hỗ trợ IT không giới hạn số lần hỗ trợ.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ IT helpdesk IT Outsourcing tại IT Systems thì máy móc, thiết bị sẽ được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. chi phí cố định. Giúp doanh nghiệp yên tâm về hệ thống CNTT của mình.