Comentários do leitor

Xe nâng tay Bishamon

"Philipp Creswell" (2019-04-19)


xe nang tayxe nang tay nâng tay loại tiêu chuẩn model: HPT được thiết kế với hệ thống nâng thủy lực bằng tay kích, di chuyển bằng kéo và đẩy tay. Thích hợp khi nâng và vận chuyển hàng hóa loại kích thước tiêu chuẩn trong kho xưởng và nhà máy...