Comentários do leitor

ทำสาวแบตเตอรี่

"Melissa Cook" (2019-08-30)


ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่ไม่ก็ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่

loading-dudes-transparent.gifวิถีทางใช้ ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือไม่ก็ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ อย่างแม่นยำ ฉบับความเข้าใจ1. ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือไม่ก็ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ จำนวนมากกอบด้วยทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์Lthium Ion เบอร์ 18650 ที่สามารถชาร์จได้ตั้งแต่การใช้งานครั้งแรกหนแรกพึงจะชาร์จคร่าวๆ 1- 4 ชั่วโมง ไม่ก็ จนกว่าทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่า เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ บ่งบอกสัญลักษณ์ตักเตือนว่าบริบูรณ์ แบต Li-ion ไม่จำต้องชาร์จเป็นเวลานานๆก่อนที่จะนำไปใช้งาน

2. ทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์กระแสไฟด้วยกระแสไฟสูงในเวลาสั้นสามารถเป็นเหตุให้แบตเตอรี่ชนิด lithium ทรุดโทรมเร็วขึ้น ทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์ ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่า เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ ด้วยกระแสไฟ 2.1 A ทำทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์ได้รวดเร็วก็จริงอยู่อย่างไรก็ดีทำเอาแบตเตอรี่ด้านในทั้งทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่า เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่กับสมาร์ทโฟน หมดสภาพไวยิ่งขึ้นด้วย3. ทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์หลายๆที ไม่เป็นผลต่อการเพิ่มเติมCycleของแบตเตอรี่แต่ประการใด

เมื่อแบตเตอรี่หลงเหลือปริมาตร 70% แสดงว่าชาร์ตเพิ่ม 30% แสดงว่าใช้ไป 0.3cycle เพราะฉะนั้น ปริมาณ cycleของจริงจึงมีผลกับทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือไม่ก็ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือไส้แบตลิเทียมถ้า ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่า เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ ทำมาจากทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์โนเนม มีความเป็นได้มากที่จะได้ทั้ง ขนาดไม่เต็มอย่างที่สกรีนลงผลิตภัณฑ์ และ ระยะเวลาการใช้งานก็ต่ำ จึงเป็นสาเหตุของ ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่ไม่ก็ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ เสื่อมได้โดยไม่ยากและใช้ได้ไม่สมจริงดังคำสื่อโฆษณา

4. ไม่พึงจะใช้ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือไม่ก็ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่จนหมดต่อจากนั้นค่อยชาร์ต จะเกิด discharge rate ที่สูง บังเกิดผลทำเอา ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ ชำรุดเร็วขึ้น ทำนองเดียวกับทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์กระแสไฟฟ้าสูงและถ้า ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือไม่ก็ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่กับแบตลิเทียมจนหมดต่อจากนั้นทิ้งไว้เป็นระยะนานๆจะไม่อาจจะทำทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์ได้อีก

5. โปรดจำไว้ว่าทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่า เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่ลิเทียม ส่งผลการชำรุดขึ้นอยู่กับความร้อนเป็นหลัก ถ้าหลบหลีกได้ ไม่ควรจะเก็บรักษาในที่มีอากาศร้อน ตัวอย่างเช่น รถที่จอดทิ้งไว้กลางแสงตะวัน ห้องหับที่มีความร้อน เป็นอาทิ

6. ระยะเวลาการเสื่อมสภาพของทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือไม่ก็ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่าไส้แบตลิเทียม นับจากวันกำเนิด มิใช่วันแรกที่เริ่มใช้งาน เพราะแบตเตอรี่มันเป็นการตอบรับเคมีส่งผลลัพธ์ขึ้นกับระยะเวลาจับใจความ ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ไม่ก็แบตลิเทียม ขึ้นกับ ความร้อน, cycle( อายุการใช้งาน )พร้อมทั้งวันเวลาที่สร้าง