Comentários do leitor

ฟื้นฟูแบตเตอรี่

"Alta Foxall" (2019-09-04)


ฟื้นฟูแบตเตอรี่ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่า เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่

วิธีใช้ ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือไม่ก็ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ อย่างถูกต้อง ฉบับความรู้1. ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่า เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ เป็นส่วนใหญ่ประกอบด้วยทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์Lthium Ion เบอร์ 18650 ที่สามารถชาร์จได้ตั้งแต่การใช้งานครั้งแรกหนแรกจำต้องชาร์จราวๆ 1- 4 ชั่วโมง หรือว่า จนกว่าทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่า เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ แสดงเครื่องหมายตักเตือนว่าครบถ้วน แบต Li-ion ไม่ต้องชาร์จเป็นเวลานานๆก่อนที่จะนำไปใช้งาน

2. ทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์กระแสไฟฟ้าด้วยกระแสไฟสูงในช่วงเวลาสั้นๆอาจทำให้แบตเตอรี่ชนิด lithium โทรมไวยิ่งขึ้น ทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์ ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือไม่ก็ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ ด้วยกระแสไฟฟ้า 2.1 A ทำทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์ได้เร็วจริงแต่ว่าทำเอาแบตเตอรี่ด้านในทั้งทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือไม่ก็ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่พร้อมทั้งสมาร์ทโฟน หมดสภาพไวยิ่งขึ้นด้วย3. ทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์หลายๆที ไม่เป็นผลต่อการเพิ่มเติมCycleของแบตเตอรี่แต่อย่างใด

เมื่อแบตเตอรี่เหลือปริมาตร 70% แสดงให้เห็นว่าชาร์ตได้อีก 30% แปลว่าใช้ไป 0.3cycle ด้วยเหตุนั้น ผลรวม cycleของจริงจึงมีผลกับทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่า เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่าไส้แบตลิเทียมหาก ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ ทำมาจากทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์ไม่มีมาตราฐาน มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้ทั้ง ขนาดไม่เต็มอย่างที่สกรีนลงสินค้า พร้อมกับ ระยะเวลาการทำงานก็น้อย จึงเป็นเหตุให้ ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่า เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ ชำรุดได้โดยง่ายๆพร้อมทั้งใช้ได้ไม่เต็มจริงดังคำป่าวประกาศ

4. ไม่ควรใช้ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่า เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่จนหมดต่อจากนั้นค่อยชาร์ต จะเกิด discharge rate ที่มาก เกิดผลทำให้ ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่ไม่ก็ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ ชำรุดไวยิ่งขึ้น อย่างกับทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์กระแสไฟฟ้าสูงพร้อมกับถ้า ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่า เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่กับแบตลิเทียมจนเกลี้ยงแล้วปล่อยไว้เป็นระยะนานๆจะไม่อาจทำทำสาวแบตเตอรี่รถยนต์ได้อีก

5. กรุณาจดจำไว้ว่าทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ ไม่ก็แบตเตอรี่ลิเทียม ยังผลการโทรมขึ้นกับความร้อนเป็นหลัก หากหลบหลีกได้ ไม่สมควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เป็นต้นว่า รถที่จอดตากแสงแดด ห้องที่มีความร้อน ฯลฯ

6. อายุการเสื่อมสภาพของทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่ไม่ก็ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือไม่ก็ไส้แบตลิเทียม นับจากวันกำเนิด ไม่ใช่วันแรกที่เริ่มใช้งาน เพราะแบตเตอรี่มันเป็นปฏิกิริยาเคมียังผลขึ้นกับเวลาสรุปความ ทำสาวแบตเตอรี่ ฟื้นฟูแบตเตอรี่ไม่ก็ เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือไม่ก็แบตลิเทียม ขึ้นอยู่กับ ความร้อน, cycle( อายุใช้งาน )พร้อมด้วยวันเดือนปีผลิต