Perfil do usuário

vidaa sadeghi

Resumo da Biografia اگر به دکتر بواسیر یا هموروئید نیاز دارید مرکز درمانی دکتر درد زیر نظر خانم دکتر پروانه منصوری پزشک بواسیر و جراحی بواسیر با سابقه در خدمت شماست.