Perfil do usuário

hori gane

Resumo da Biografia

Độ pH cũng rất quan trọng ở một bể cá mới, khi mà khí amoniac có thể tích tụ do thiếu vi khuẩn nitrat hóa. Amoniac tồn tại dưới dạng amoniac tự do NH3 rất độc hại đối với cá và amoniac tự do này cũng tồn tại song song với ion NH4+. Hai dạng này tồn tại với tỷ lệ bằng nhau ở pH là 7.3, nhưng khi pH tăng trên 7.3, lượng NH3 sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn hay nói khác đi là tính gây độc cho cá cao hơn. Vì vậy, tốt nhất nên duy trì pH dưới 7.3 để hạn chế tối đa tính độc của NH3. Khi làm một bể cá mới, các bạn nên kiểm tra pH, amoniac và nitrite thường xuyên để tránh gây nguy hiểm cho cá.

 

https://www.hivizsights.com/forums/users/horigane/


https://hearthis.at/horigane/


https://www.midi.org/forum/profile/35694-horigane


https://academy.autodesk.com/users/naturall


https://www.smartmenus.org/forums/users/horigane/


http://espaciodca.fedace.org/content/chuyen-gia-cham-soc-ca-koi-nhat-ban-khuyen-ban-nen-tim-hieu-ve-cach-tao-vi-sinh-cho-ho-ca


https://communities.bentley.com/members/02e322cc_2d00_10a2_2d00_463b_2d00_ba89_2d00_7b4a7754ef7b


http://cs.trains.com/members/cunganh/default.aspx


https://communities.bentley.com/members/34b2fdec_2d00_07ab_2d00_4787_2d00_9856_2d00_a917b6754509


http://scratch.icm.edu.pl/vi/web/trasalis


https://online.unisc.br/seer/index.php/cadpesquisa/user/viewPublicProfile/312315


http://journal.human.cmu.ac.th/ojs/index.php/human/user/viewPublicProfile/461608


http://onlinejournals.uofk.edu/index.php/dsri/user/viewPublicProfile/376180


http://cs.trains.com/members/trasalis/default.aspx


https://ken.pucsp.br/reb/user/viewPublicProfile/3463660