Vol 2, No 3 (2011)

SET/2011

Table of Contents

Editorial

Editorial
Arnoldo de Hoyos
PDF
1

Papers

Yang Liu, Josu Takala
PDF
2-9
Liisa Ingman, Josu Takala
PDF
10-16
Wang Aimin, Li Shunxi
PDF
17-21
Xu Hongyi, Liu Man
PDF
22-27
Wang Shuli, Wang Yibing
PDF
28-33
Sonia Albano de Lima, Claudio Piccolo, Flavia Albano de Lima
PDF
34-43
Nobuo Hirohata
PDF
44-51
Md. Shamsul Arefin, Md. Salah Uddin Rajib, Md. Yeasir Arafat Bhuiyan
PDF
52-58
Liu Qunhui, Hu Yang
PDF
59-67
Kazuya Inaba
PDF
68-74
Han Gang, Deng Mingran, Han Lizhuo, Jin Wanfeng
PDF
75-85
Liu Liqin
PDF
86-90