Trauer, Eduardo, Federal University of Santa Catarina, State University of Santa Catarina, Brazil