Xixiang, Sun, Wuhan University of Technology, Wuhan, P.R.China, 430070, China