Perfil do autor

Ugarte, Francisco, PUC-Perú, Peru

  • v. 16, n. 1 (2014) - Artigos
    Una Praxeología Matemática de Escala en un Texto Universitario
    Mathematical praxeology of scale in a university textbook
    Resumo  PDF